Activităţile recente

Site-ul poate arăta "activităţile recente" pe homepage-ul cursului.

Prin "activităţi recente" se înţelege orice s-a întâplat la curs de la ultima ta vizită: intervenţii noi publicate în forum, studenţi noi înscrişi, teme de casă încărcate pe server etc.

Recomandăm insistent să laşi această opţiune activată în cadrul cursului, deoarece întreţine o atmosefără vie, activă, de colaborare în cadrul clasei.

Poţi inactiva opţiunea în cazul claselor cu foarte mulţi studenţi, deoarece aceasta presupune o cantitate mare de informaţii listate, încetinind afişarea paginii de curs.

Indexul tuturor fişierelor help
Afişează aceste instrucţiuni în limba: English