Metoda de notare

Când se permite rezolvarea testului în repetate rânduri, există mai multe variante de calcul a notei finale.

Notă maximă

    Încercarea cu cea mai bună notă stabileşte nota finală.

Notă medie

    Nota finală este calculată astfel: se face media notelor de la toate încercările.

Prima încercare

    Nota finală este cea obţinută la prima încercare de rezolvare a testului (celelalte încercări sunt ignorate).

Ultima încercare

    Nota finală este cea obţinută la ultima încercare de rezolvare a testului (celelalte încercări sunt ignorate).

Indexul tuturor fişierelor help
Afişează aceste instrucţiuni în limba: English