Mai multe răspunsuri

Ca răspuns la o întrebare (care poate include o imagine) studentul examinat alege dintre mai multe răspunsuri. Există două tipuri de întrebări cu răspunsuri multiple: - cu un singură variantă corectă sau cu mai multe variante corecte.

Întrebarea cu o singură variantă corectă permite alegerea unui singur răspuns. În general punctajul pentru o asemenea întrebare trebuie să fie pozitiv (+).

Întrebarea cu mai multe variante corecte permite alegerea uneia sau a mai multor variante - fiecare variantă putând purta un punctaj negativ (-) sau pozitiv (+), astfel încât bifarea tuturor variantelor să nu atragă în mod neapărat punctajul maxim. Dacă punctajul final per test este negativ (-) nota finală va fi 0. Atenţie, se pot crea întrebări care cumulează un punctaj mai mare de 100%.

În final, fiecare răspuns (corect sau greşit) ar trebui să includă feedback-ul (acesta este arătat imediat după fiecare răspuns) dacă această opţiune este activată.

Indexul tuturor fişierelor help
Afişează aceste instrucţiuni în limba: English