Crearea unei întrebări noi

Poţi adăuga o diversitate de întrebări în cadrul unei categorii:

Mai multe răspunsuri

  Ca răspuns la o întrebare (care poate să includă o imagine) cel examinat alege dintre răspunsurile disponibile. Există două tipuri de întrebări cu mai multe răspunsuri - un singur răspuns corect sau mai multe răspunsuri corecte.

  Mai multe informaţii: Ajutor despre (fereastră nouă)

Răspuns scurt

  Ca răspuns la o întrebare (care poate să includă o imagine) cel examinat scrie un cuvânt sau o frază. Pot fi mai multe răspunsuri corecte, fiecare variantă aducand un anumit număr de puncte. Existenţa răspunsurilor corecte multiple e justificată şi de sinonimia limbii. Răspunsurile pot ignora sau nu scrierea cu caractere majuscule sau minuscule.

  Mai multe informaţii: Ajutor despre (fereastră nouă)

Adevărat/Fals

  Ca răspuns la o întrebare (care poate să includă o imagine) cel examinat alege una dintre cele două variante de răspuns: True sau False.

  Mai multe informaţii: Ajutor despre (fereastră nouă)

Indexul tuturor fişierelor help
Afişează aceste instrucţiuni în limba: English